Fjerritslev Mail

E-mail
E-mail, e-post eller blot mail er en fællesbetegnelse for beskeder bestående af tekst og/eller binær data, der transmitteres over et datanet.

E-mail før Internet
E-mail blev taget i brug før internettet blev oprettet. Det startede i 1965, som en metode, hvormed brugerne på en hovedcomputer kunne kommunikere med hinanden.

Senere blev det lavet, så man kunne sende beskeder til brugere på andre servere. Eftersom ikke alle computere på datanettet var koblet direkte op via internettet, blev e-mail sendt via UUCP protokollen.

Den enkelte bruger skulle selv at specificere den rute som mailen skulle følge via en bang path beskrivelse som fik dette tilnavn fordi hvert hop er adskilt med bang-tegnet  '!'
Eksempelvis:  !bigsite!foovax!barbox!me - henviser til serveren bigsite, til computeren foovax og til kontoen barbox.

E-mail i dag
I dag bliver e-mail langt overvejende leveret via SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) i samarbejde med DNS og POP3 / IMAP.

En moderne e-mail-adresse skrives for eksempel således jsmith@example.com og skal løses som jsmith hos example.com.

Læg mærke til, at det såkaldte "snabel-a" (@) i virkeligheden er et sammenskrevet, engelsk ord, 'at' - hos eller ved.

Kilde: WikipediA

 
     

 

 

  Powered By CMSimple.dk   |   Designed By DotcomWebdesign.com